Choď na obsah Choď na menu
 


Bitcoin

3. 3. 2016

Bitcoin – kybernetický systém
Bitcoin je internetová open-source peňažná mena, ktorou je možné platiť prostredníctvom úplne decentralizovanej P2P siete. Je decentralizovaná, bez možností ju ovplyvňovať, regulovať či spôsobovať jej infláciu. Bitcoin je deflačná mena. Celkové množstvo peňazí je konečné a je dopredu známe je  definované  iba  matematickými  zákonmi. Mena nie je krytá žiadnou reálnou komoditou. Tento problém rieši verejná história transakcií - blockchain, ktorý má stiahnutý každý užívateľ siete. Z hľadiska riadenia je dôležitá ťažba bitcoinov; využívajú výkonné počítače na  zhromažďovanie bitcoinových transakcií, ktoré sa každých 10 minút ukladajú do nového bloku. Títo ťažiari môžu, ale nemusia byť, všetci užívatelia siete. Je konkurenčný proces, a prvý, ktorý vyrieši dané úlohy a potvrdí transakcie, odovzdáva výsledok do celej siete Bitcoin. Po potvrdení sieťou je blok pridaný do reťazca blokov.
Bitcoin môžeme považovať za komplexný objekt skúmania, ktorý vymedzuje  bitcoin ako komplexný systém. Ako takýto systém vyžaduje interdisciplinárny prístup s využitím kybernetiky, všeobecnej teórie systémov, teórie chaosu, teórie informácií, evolučnej biológie, kognitívnej psychológie ap.  Bitcoin generuje umelý systém, ktorý sa evolučne vyvíja na báze niekoľkých jednoduchých pravidiel aplikovaných na jeho nezávislé podsystémy. Bitcoin vytvára nový pohľad a vytvára aj novú sociálno-ekonomickú realitu.
Formy komplexity bitcoinu môžu byť rôzne: generatívna zložitosť, ktorá sa týka kódovania bitcoinu, a výpočtová zložitosť. Kompozičná zložitosť charakterizuje prvky protokolu bitcoinu. Tento má päť základných blokov: hash funkciu, binárny strom, digitálny podpis, prenos verifikácie  a adresy.
Bitcoin je z pohľadu kybernetiky, spátnoväzobný systém, ako systém s programovým riadením. Bitcoin má nerovnovážnu dynamiku. Cena bitcoinu je prejav trhom determinovanej rovnováhy. Bitcoin je zaujímavý aj z pohľadu teórie hier. Vykazuje znaky Nashovej rovnováhy, čo sťažuje konkurenciu iných elektronických mien. Nakoniec bitcoin je kybernetický systém, ktorý zvláda svoju ohromnú varietu využitím Ashbyho princípu nevyhnutnej variety. Základná požiadavka, aby regulátor bol tak zložitý ako riadený systém, je vyriešená metodológiou, ktorá v každom okamihu umožňuje generovať algoritmus riadenia, zabezpečujúceho riaditeľnosť systému. Regulátor je autonómny, vykazuje prvky adaptívity, učenia a inteligencie. To všetko vytvára dôvody, aby sa najmä akademická obec oveľa intenzívnejšie bitcoinom zaoberala a tak ako mnohé univerzity zaradila bitcoin do výučby a výskumu.

 

 
 

 


Posledné fotografie
Archív

Kalendár
<< december / 2020 >>